Cultuur

Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie werden de leefomstandigheden van veel Russen nog slechter dan ze al waren. Daardoor nam de bevolking in schrikbarend snel tempo af, met bijna een half procent per jaar.

Die daling is nog niet tot staan gebracht. Rusland heeft nu naar schatting 143 miljoen inwoners. Als je bedenkt dat het land 400 keer groter is dan Nederland is het dus dunbevolkt.

Zo’n 80% van de totale bevolking is Russisch. In het enorme land wonen ongeveer honderd andere volken. Russisch is de officiële taal en de meeste inwoners beheersen die. Daarnaast zijn er zo’n 150 kleinere talen.

De Russisch-orthodoxe kerk is ontstaan uit de Grieks-orthodoxe kerk. Aan het hoofd staat de patriarch (aartsbisschop) van Moskou. In de communistische tijd werd de kerk zwaar aan banden gelegd. Zozeer zelfs dat in 1938 vrijwel alle kerken waren gesloten.

Kerkgebouw in Moskou

Na de val van het communisme is daar verandering in gekomen. Er mochten weer kerken en kloosters worden gebouwd en ook godsdienstonderwijs werd toegestaan. De scheiding tussen kerk en staat werd in 1997 in de wet vastgelegd.

Rusland heeft een rijke cultuurhistorie, waarin schrijvers en componisten een hoofdrol spelen. Beroemde Russische schrijvers zijn Tolstoj, Dostojevski, Poesjkin, Gogol en Toergenjev.

Grootheden in de klassieke muziek zijn Tchaikovsky, Rachmaninov, Stravinsky en Sjostakovich. Er zijn vaak muziekfestivals ter ere van deze grote componisten. Het ballet van het Bolsjoi Theater in Moskou is wereldberoemd.